Pismo učitelju

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4609790369791&set=o.118600748264030&type=1&theater

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Uncategorized

Dobro je znati

1. Prostor

Retko kada ćete držati predavanje napolju, gotovo uvek je u zatvorenom prostoru, i  tim prostorom morate vladati.

2. Kretanje

Jedna od gorih stvari, koje  možete da uradite sebi je da se zakucate za tablu ili projektor i da ne mrdate odatle.
Dobro napravljena prezentacija je svakako važna ali ne i presudna za kvalitetno predavanje.
Posao predavača je edukatorski, znači predavač mora u svakom trenutku da se bori za pažnju svakog svog slušaoca – svaka druga postavka je pogrešna.
Posao edukatora je da prenese znanje.

Kretanje treba da prati dinamiku predavanja. Uvek je bolje, ako želite da poentirate nešto na slajdu,npr. da promenu slajda izvršite neprimetno u toku razrade neke ideje, priče, stava, zatim da se udaljite od table i tek kada ste na distanci ukažete na sliku u kojoj ćete govoriti.

 

3. Govor tela

Obrati pažnju na govor tela, ne preterano, odmereno, ali efektno.
Govor tela je veoma efektno sredstvo da dopremo do slušaoca.
Govor tela pokazuje  da poznajemo materiju i da smo srećni što možemo da podelimo znanje sa slušaocima.

Takodje, obratite pažnju i na govor tela svojih slušaoca, odmah ćete videti dali se dosađuju ili ne.

4. Glas

Koristite moć svog glasa.Modulacija mora da postoji, pojačajte glas, naglasite, ono što smatrate da je potrebno. Nećete bombardovati svoje slušaoce, samo golim činjenicama, napravite neku šalu ili ispričajte neku anegdotu i neka se oseti promena u tonalitetu glasa i u dinamici govora.

5. Kontakt očima

Veoma je bitno da gledate svoje slušaoce u oči i da ostvarite kontakt. Svi mi volimo, kada nam se obrati posebna pažnja. Zato gledajte u oči i to što više slušaoca. Promena teme, slajda, je pravo vreme da promenite fokus na nekog drugog.

 

Ostavite komentar

Objavljeno pod kako biti uspešan nastavnik

Pozitivan stav

Koliko nastavnik voli svoj predavački rad i koliko je sposoban da podstakne
ljubav, interes i razumevanje za gradivo koje predaje, direktno je povezano s uspehom
u znanju učenika. Poznato je, na primer, da će učenik bolje razumeti ono gradivo
koje nastavnik predaje “zanimljivo”, pa bilo ono i “teže”. Ako je učenik aktiviran ličnošću
predavača, mnogo će naučiti već na školskom času, a bude li izrađivao svoje domaće
zadatke iz tog predmeta, povezivaće pozitivnu atmosferu školskog časa s onim što
radi sam. Taj pozitivni prenos stvoren uticajem nastavnikove ličnosti može mnogo olakšati
samostalni rad na usvajanju znanja, kao što ga i stav averzije može znatno otežati.

Ostavite komentar

Objavljeno pod kako biti uspešan nastavnik

Identifikacija učenika sa nastavnikom

Učenici se od najranijih dana vrlo intenzivno identifikuju sa svojim nastavnicima.
Nastavnik postaje uzor, ideal. Učenik uči težeći da njegovo znanje bude takvo
kao što je znanje njegovog uzora. To ga podstiče da se potrudi da nauči više i bolje,
da osim udžbenika pročita o istoj materiji i druge knjige a na školskom času trudiće
se da s uživanjem “odigra ulogu” svoga nastavnika odgovarajući na pitanja, tj.
nastojaće da govori onako kao i njegov ideal.

Ostavite komentar

Objavljeno pod uputstva

IDEJE !!!

10 brzih ideja kako da nastavnik uštedi vreme
Šta stvarno znači biti nastavnik? Za početnike, biti nastavnik znači nositi puno različitih šešira i žonglirati sa bezbroj različitih odgovornosti istovremeno. Ako ne možete da izbalansirate svoje prioritete i odgovornosti, možete brzo biti zatrpani poslovima i u nemogućnosti da isplivate. Ovde ima deset brzih i lakih ideja kako da uštedite vreme.

Organizacija

1. Organizujte svoj razred u cilju bolje efikasnosti. Proverite da li se u vašoj učionici uvek nalazi pribor i materijal koji će vam biti potrebni. Najzad, osećate se da držite stvari pod kontrolom ako možete lako i brzo da nađete sve materijale i sav pribor koji su vam potrebni. Možda će za ovo biti potrebno da provedete dan, da sednete i da se organizujete, ili možete malo po malo da smanjite nered tokom sedmice, napravite organizaciju, tako da u vašoj učionici sve bude pristupačnije.

2. Organiujte svoje učenike. Neki nastavnici vole da isprobaju različite opcije po pitanju toga kako će učenici sedeti iz raznih razloga, uključujući i lakše pamćenje imena. Na primer, možete da rasporedite učenike u svojoj učionici prema njihovim prezimenima abecednim redom. To će vam olakšati tačno prozivanje učenika. Kasnije možete da dozvolite učenicima da sede gde god oni žele, ali prilikom njihovog upoznavanja, ako ih rasporedite da sede po nekom propisanom redu može biti spasonosno.

3. Organizujte aktivnosti u svojoj učionici. Treba istaći da je važno da planirate sve svoje časove unapred, a ne da pokušavate da uradite sve kada čas treba da počne. Odlično vreme da počnete sa planiranjem nastave za sledeću godinu je za vreme letnjeg raspusta. Proverite da li su svi planovi spremni i da li imate sva sredstva koja će vam biti potrebna. Još jedan odličan način da organizujete aktivnosti u svojoj učionici jeste da napravite tabele i liste za svakodnevne aktivnosti. Ovo će vam uštedeti vreme zato što vas učenici neće stalno pitati o tome kada će odmor, koje dužnosti se moraju ispuniti u učionici, šta će se izučavati svakog dana u sedmici. Postavite ove tabele i liste tako da ne morate stalno da dajete informacije učenicima. Najbolji način da uštedite vreme kao nastavnik jeste da optimalno i organizovano izvršavate aktivnosti u učionici.

Aktivnosti

4. Ispitivanje uz pomoć lopte. Odličan način da obavite petominutna ispitivanja, jeste da bacite gumenu loptu učeniku dok mu postavljate pitanje u vezi sa obrađenom lekcijom. Ako učenik odgovori tačno, on ili ona će se okrenuti i baciti loptu drugom učeniku. Neka i učenici postavljaju pitanja, tako će istovremeno i obnavljati naučeno Ova aktivnost je posebno uspešna kada učenici sede u krugu.

5. Individualni nastavni listići. Napravite listiće za razne lekcije, sa pitanjima za ponavljanje gradiva na jednoj strani i odgovorima na drugoj. Možete da podignete listić i dopustite svojim učeniicma da odgovaraju na pitanja glasno, ili možete to da radite u vidu igre sa timovima pri čemu će jadanod učenika biti vođa grupe.

6. Iks-oks. Nacrtajte kvadratnu mrežu sa 9 polja na velikom listu papira i podelite svoje razrede na „X“ tim i „O“ tim. Bacite novčić da odlučite ko će igrati prvi. Ovo je odličan način da ispitujete učenike angažovajući ih u isto vreme. Igrajte sve dok jedan tim ne pobedi, tako što će odgovoriati na dovoljan broj pitanja kako bi zauzeli tri X ili tri O polja u jednom redu na ploči.

Drugi saveti za uštedu vremena.

7. Podstičite čitanje u razredu. Koristite vreme u toku časa za ocenjivanje radova i domaćih zadataka dozvoljavajući učenicima tiho čitanje ili štafetno čitanje. Štafetno čitanje omogućava da učenici pozivaju druge da čitaju a vama će dati mogućnost za ocenjivanje.

8. Koristite radne listove koji se mogu štampati. Postoje hiljade radnih listova koji se mogu štampati putem interneta, a pronalaženje radnih listova koji se odnose na vašu lekciju bi trebalo biti lako. Radni listovi sa zadacima će uštedeti vreme, jer ne morate da planirate posebne domaće zadatke, već samo treba da umnožite dovoljan broj primeraka radnog lista koji je neko drugi sastavio.

9. Kada je pogodno, dozvolite da učenici vrše ocenjivanje. Ovo je posebno korisno kod čitanja, pisanja. Dobro proučite svoju strategiju ocenjivanja, da li je efikasna za vas i dobra za decu u razredu? Ako vaš sistem funkcioniše za svaku zainteresovanu stranu , ostanite pri tome. Ako su potrebne promene, napravite ih tako da svi budu srećni.

10. Ako ste umorni, izbegavajte pokušaj da postignete neke značajne radne zadatke. Ako radite kada ste iscrpljeni, postoji velika verovatnoća da ćete napraviti brojne greške koje će vas primorati da odustanete. Greške se mogu uvek otkloniti, ali po cenu nepotrebno provedenog vremena. Odmorite se i počnite iznova u jutro, tako da svi budu na dobitku.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Uncategorized

Vazni saveti

Saveti za bolje rukovođenje odeljenjem!
Pogledajte 10 saveta za uspešnije rukovođenje u učionici.
Savet 1

Napravite lanac komplimenata. Počnite lanac bilo od papira ili od papirnih spajalica. Objasnite učenicima da svaki put kada primete da se neko u razredu ponaša lepo, vi ćete dodati jedan segment tom lancu. Kada lanac dostigne određenu veličinu, nagradićete čitav razred nekom nagradom ili posebnom užinom. Možete čak da uzmete u obzir dodavanje segmenata lancu ako neki drugi nastavnik pohvali nekog od vaših učenika. Možete startovati sa jednim ili dva segmenta za učenike da ih motivišete da nastave lanac.

Savet 2

Raspored sedenja. Pokušajte da rasporedite stolice i stolove u svojoj učionici u trostranom obliku koji čini kvadrat. Sa ovakvim rasporedom, svaki učenik je u prvom redu, a ovo znači da se možete kretati po učionici i paziti na čitav razred u isto vreme. Izučavanja su pokazala da kod tipičnih rasporeda stolica i stolova, što učenik sedi dalje od prednjeg dela učionice, veća je verovatnoća da će se i lošije ponašati. Ako vam je potrebno da rasporedite stolice i stolove za grupni rad, to ćete veoma lako uraditi.

Savet 3

Skupljanje trofeja. Da biste pomogli prelazak učenika u novu školsku godinu, pozovite roditelje i učenike u svoju učionicu na „Otvorenu kuću“. Igrajte igru sakupljanja trofeja sa roditeljima-decom tako što oni treba da pronalaze stvari po učionici, kao što su sat, neka pesma, njihovo ime na radnom stolu, itd. Vi budite ono poslednje što moraju da nađu. Ovako će se roditelji-deca osećati udobno u odnosu prema stvarima koje se nalaze u učionici a prvi dan u školi će im biti lakši.

Savet 4

Unapred ustanovite pravila. Pružite vašim učenicima prednost da se dobro ponašaju tako što ćete im unapred reći pravila ponašanja. Neka pravila budu kratka. Razgovarajte sa njima zašto su postavljena pravila važna.

Savet 5

Naučite brzo imena svojih učenika. Što brže zapamtite imena svojih učenika, to će vam biti lakše da imate kontrolu u učionici. Igrajte igre imena sa svojim učenicima na početku školske godine, tako ćete ih brže zapamtiti. Biće mnogo efikasnije ako ste u stanju da pozovete učenika koji remeti rad.

Savet 6

Budite čvrsti a zatim popuštajte. Neki nastavnici smatraju da je mnogo bolje biti čvrst na početku godine, ne dopuštajući učenicima previše. Dok neki učenici misle da je ovo loš nastavnik, drugi učenici će voleti sigurnost koju osjećaju kada je njihov nastanik u stanju da održava red u učionici. Kako godina odmiče, možete malo da popustite, ali i dalje budite dosledni kod poštovanja vaših pravila.

Savet 7

Sistem crvenog svetla-zelenog svetla. Napravite oglasnu tablu sa temom saobraćaja. Neka svaki učenik ima jedan džep na oglasnoj tabli sa imenom na njemu. U taj džep stavljajte crveni, žuti, odnosno zeleni karton. Neka učenici startaju sa zelenim kartonom svakog jutra. Ako se neki učenik loše ponaša ili je nepažljiv na času, promenite njegovo svetlo u žuto. Ako nastavi sa lošim ponašanjem, okrenite na crveno. Ako neko dete dobije crveno svetlo bilo kojeg dana, pošaljite ceduljicu kući roditeljima da je potpišu i neka je učenik vrati sledećeg dana.

Savet 8

Koristite poster da postignete cilj. Nađite postere u knjižarama koje možete da okačite po učionici a koji imaju pozitivnu poruku. Pravila se obično donose da se reaguje na neželjena ponašanja. Korišćenjem pozitivnih postera, vaši učenici će čitati stvari koje će ih izgrađivati.

Savet 9

Napravite tablu na kojoj će pisati „Sve o meni“. Svake sedmice odaberite nekoliko učenika koji su pokazali izuzetno dobro ponašanje u razredu. Recite tim učenicima da donesu svoje fotografije i fotografije svega što žele da pokažu razredu. Okačite slike na posebnu tablu koja ih prikazuje. Ovo će navesti svakog učenika u razredu da poželi da se i njegovo ime i fotografija nađu na tabli, te će se truditi da poprave svoje ponašanje.

Savet 10

Koristite poene da postignete cilj. Ako vaš razred ima teškoća da bude miran, pokušajte da koristite ovaj sistem bodova. Napravite tabelu i dajte svakom učeniku 20 bodova sa kojima će započeti dan. Ako neki učenik stalno ometa rad, oduzimajte mu po 5 poena. Ukoliko učenik ostane sa nula poena, onda možete poslati cedulju roditeljima. Na kraju svakog dana, saberite sve učeničke poene dobijajući jedan broj. Postavite cilj učenicima da dostignu dati broj poena za tu sedmicu. Ako dostignu cilj, uručite im male nagrade kao što su nalepnice, diplome ili bombone. Ako ne dostignu cilj za tu sedmicu, čitav razred ostaje bez nagrade.

1 komentar

Objavljeno pod saveti

Stvarni predmet svakog nastavnika

”Ovo je stvarni predmet svakog nastavnika: Da mu se svidjaju
učenici. Da ih voli. Da voli i lijepu i ružnu djecu, i pametnu
i glupu djecu, i lijenu i vrijednu djecu, i vaspitanu i
nevaspitanu djecu. To je njegov poziv. A ako ne voli djecu,
onda to mora naučiti. Jer to se, naravno, može naučiti,
kao što se i sve ostalo može naučiti. Njegov je zadatak da
bude u kontaktu sa čitavim, živim djetetom, a ne samo sa
njegovom malom glavom. Zbog toga nastavničko zvanje
zahtijeva da i on bude prisutan kao čitav, živ čovjek, a ne
samo kao jedna malo veća glava. Tako je lako, i tako teško
biti nastavnik.”
(Jens Bjørneboe: ”Nastavnik i učenik”)

Ostavite komentar

Objavljeno pod Uncategorized